Kulüp İşlemleri

 

DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇENLER
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
1 Spor Kulübü Başvuru Dilekçesi.docx
1. Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
2.Hazirun Listesi
3.Genel Kurul Duyurusu
4.Genel Kurul Divan Tutanağı
5.Genel Kurul Sonuç Bildirimi
2 Spor Kulübü Tüzüğü Örneği
3 Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu
4 Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
5 Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet)
6 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ
1 Spor Kulübü Başvuru Dilekçesi.docx
1.Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
2.Hazirun Listesi
3.Genel Kurul Duyurusu
4.Genel Kurul Divan Tutanağı
5.Genel Kurul Sonuç Bildirimi
2 Spor Kulübü Tüzüğu Örneği
3 Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu
4 Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
5 Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet)
6 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx
SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN YAPILACAK BİLDİRİMLER
1 Genel Kurul Sonuç Bildirimi
2 Spor Kulübü Organları Değişiklik Bildirimi
3 Yerleşim Yeri Değişikliği


SPOR KULÜBÜ FESİH İŞLEMLERİ


SPOR DALI TESCİLİ VE BRANŞ İLAVESİ
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
1 Taahhüt Edilen Spor Dallarına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Örneği
2 Spor Kulüpleri Spor Dalı Tescil ve Branş İlavesi Taahhütnamesi
3 Taahhüt Edilen Spor Dalları İçin Antrenörlük Belgesi Fotokopisi
4 Spor Kulübü ile Antrenör Arasında İmzalanan Antrenörlük Sözleşmesi
5 Spor Kulübü Tarafından Taahhüt Edilen Spor Dalı İçin Tesis Bilgileri
6 Spor Dalının Özelliğine Göre İlgili Spor Federasyonu Talimatlarında Belirlenen Diğer Belgeler
7 Spor Kulübü Bilgi Formu


SPOR KULÜPLERİ NAKDİ YARDIM İŞLEMLERİ
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
1 Nakdi Yardım Değerlendirme Formu Tıklayınız
2 Kulüp Alındı Belgesi
3 Ayni Bağış Alındı Belgesi Tıklayınız
4 Yetki Belgesi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENÇLİK KULÜPLERİ TESCİL TAAHHÜTNAMESİ


GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ ANA TÜZÜĞÜ

GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ KURMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

GENÇLİK VE SPOR KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİ

SPOR KULÜBÜ ANA TÜZÜĞÜ

SPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

SPOR KULÜPLERİ TESCİL TAAHHÜTNAMESİ

GENÇLİK FAALİYETİ TÜRÜ, SPOR DALI, İSİM, RENK, AYIRICI İŞARET VE TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

SPOR KULÜPLERİ BİLGİ FORMU

SEYAHAT YÖNERGESİ

SPOR KULÜBÜ NAKDİ YARDIM DEĞERLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ

KULÜP KATILIM FORMUSİCİL LİSANS İŞLEMLERİ
LİSANS-VİZE-TRANSFER İÇİN GEREKLİ BELGELER

SPORCU CEZASIZ DİLEKÇESİ

SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ

SPORCU TESCİL FİŞİ

VELİ İZİN BELGESİ

İLİŞİKSİZ -YETKİ -TAAHHÜTNAME BELGESİ

İSTİFA DİLEKÇESİ

TESCİL SÜRELERİ-YAŞ SINIRLARI-ASGARİ LİSANS ÇIKARMA YAŞLARI-VİZE VE SEZON BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ