HİZMET ALIMI PERSONELİN İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ İŞLEMLERİ

HİZMET ALIMI PERSONELİN İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

2 OCAK 2018

 Resmi Gazetede yayımlanan Kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi statüsüne geçiş süresinde şahısların yazımız ekinde bulunan başvuru formu, feragat dilekçesi, güvenlik araştırması formu ve aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 11/01/2018 tarihi mesai bitimine kadar Personel Servisine şahsen başvurulması gerekmektedir.

İstenilen Belgeler:

1-Başvuru Formu

2-Feragat Dilekçesi

3-Sigortalı Hizmet Listesi

4-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

5-Adli Sicil Kaydı

6-5 adet Vesikalık Fotoğraf

FORMLAR:

Ek-1 BAŞVURU FORMU

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU


ÖRNEK SULH VE FERAGAT DİLEKÇELERİ

ŞİRKET BİLGİLERİ


AÇIKLAMALAR


Mahkeme/ icra süreci bulunana veya devam edenler için; Örnek sulh ve feragat dilekçeleri dosyasında örnek-1 dilekçe doldurularak il müdürlüğüne verecektir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu kesinlikle bilgisayar üzerinde doldurularak getirilecektir.


Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunda 5. maddede bulunan en son çalıştığınız yer kısmı şu anda çalışmış olduğunuz şirket bilgileri girilecektir. Şirket bilgileri formlara eklenmiştir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunda son kısımdaki nüfus cüzdanı onaylayan kısmı boş bırakılacaktır.

FOTOĞRAF SAYISI FORMLARIN ÜZERİNE YAPIŞTIRILANLAR HARİCİNDE 5 ADET OLACAKTIR.