İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞTE SINAVA GİRECEKLERİN LİSTESİ VE SINAV TAKVİMİ

HİZMET ALIMI PERSONELİN İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SÜRECİNDE SINAVA GİRECEKLERİN KESİN LİSTESİ VE SINAV TAKVİMİ

6 MART 2018

HİZMET ALIMI PERSONELİN İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SÜRECİNDE SINAVA GİRECEKLERİN KESİN LİSTESİ VE SINAV TAKVİMİ

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslara” ilişkin hükümlere göre başvuruları kabul edilen ve sınava girmeye hak kazananların kesin listesi İl Müdürlüğümüzün giriş katında bulunan duyuru panosunda yayınlanmıştır. 

Sınav şekli, kesin listedeki işçilerden Bilişim personeli ve Sağlık personeli için “Sözlü ve Uygulamalı”, diğer personel için “Sözlü” sınav olarak belirlenmiş olup, aşağıda yer alan sınav takvimine göre Ordu 19 Eylül Stadyumu Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Sınava çağrılan kesin listede yer alan hak sahiplerinin, T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaporttan herhangi birini sınavda yanlarında bulunduracaklardır
İlgililere duyurulur.